Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 1952 doğumlu Diyanet İşleri Başkanı. İslam’da reform tartışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Bardakoğlu, 28 Mayıs 2003 tarihinden beri bu görevi yürütüyor.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 1952 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimi için İstanbul’da tamamlayan Prof. Dr. Bardakoğlu, İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan 1970 yılında mezun oldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne devam ederek buradan 1974’de mezun olduktan sonra, 1975 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve stajyer hakimlik yaptı.

Bir dönem öğretmenlik de yapan Prof. Dr. Bardakoğlu, 1977’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde Fıkıh (İslam Hukuku) asistanlığı yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde ‘İslam Hukukunda İcâre Akdi’ adlı doktora tezini 1982’de tamamlamasının ardından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku yardımcı doçentliği görevine atandı. 1986’de doçent olan Prof. Dr. Bardakoğlu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Bardakoğlu, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 1994’de İslam Hukuku Ana Bilim Dalında profesör olduktan sonra Marmara İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İslam Hukuku alanında; İlahiyatçıların Din Söylemi, Kur’an ve Hukuk, İslâm Kültüründe Din ve Vicdan Özgürlüğü, İslâm ve Demokrasi Üzerine, Teorik Açıdan İslâm ve Demokrasi; Yasama, Türk Aile Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Hukuki ve Sosyal Açıdan Boşanma, İslâm Aile Hukukunun Oluşumuna Toplumsal Şartların Etkisi, İslâm Hukuku Araştırmalarında Gelenekçilik, Hanefi Mezhebi gibi başlıklar altında 6 kitabı bulunan ve 60’ın üzerinde bilimsel yayın yapan Prof. Dr. Bardakoğlu, 1991-1992 yılları arasında İngiltere’de yaşadı ve 1994 yılında da ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu.

Mehmet Nuri Yılmaz’ın emekliliğini isteyerek görevi bırakmasıyla Başkan Yardımcısı Rıdvan Çakır tarafından vekaleten sürdürülen Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Sezer’in onayıyla, 28 Mayıs 2003 tarihinde Prof. Dr. Bardakoğlu atandı. Daha önce Bakanlar Kurulu’nda imzalandıktan sonra kararnamesi Köşk’e gönderildiği halde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul görmeyen İbrahim Kafi Dönmez ile aynı bölümden olan, İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Bardakoğlu,

Laiklik ve dindarlık gelip gelip kadınların giyiminde kilitleniyor. Müslümanlığın en büyük sorunu bu mu? Dinimiz yalnızca kadınların kapanması için mi yaratıldı?

sözleriyle ve İslam’da reform tartışmalarıyla tanınıyordu.

2005’de Kayseri ve İstanbul görevleri için iki kadın müftü atayan Prof. Dr. Bardakoğlu, Türkiye’de ve Avrupa’da da ılımlı bir İslam Lideri olarak görülüyor. Kendisinin Diyanet İşleri Başkanı olarak tebliğle veya müzakereci olarak katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlardan bazıları şunlardır:

23 Ekim 2003 – Goethe Enstitüsü, Konrad Adanauer Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, UNESCO Ulusal Komitesince ortaklaşa İstanbul ilinde düzenlenen ”Türkiye ve Avrupa’da Din, Devlet ve Toplum-Dinlerarası Barışçı Bir Ortak Yaşam İçin Olanaklar ve Engeller’ konulu toplantıya ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yapısı ve Görevleri’ başlıklı bir konuşma yapmak üzere katıldı.

20’28 Şubat 2004 – ABD Utah Üniversitesince düzenlenen konferans ile Washington ve New York şehirlerinde yapılması planlanan toplantılara katılmak ve Başkanlığımızca ABD’de sunulan hizmetleri yerinde görmek üzere ABD’ye gitmişti. Ziyaret esnasında Diyanet İşleri Başkanı Utah Üniversitesince düzenlenen ”Moderation In Islâm” konulu konferansta,’Moderation In Islâm: The Turkish Experience; Mission and Vission of Diyanet as Public, Independent and Civil Institution” başlıklı bir bildiri sundu.

28 Nisan’01 Mayıs 2004 ” Mısır Evkaf Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve Kahire’de 16’ncısı düzenlenen ”İslâm Medeniyetinde Hoşgörü” konulu uluslararası sempozyum’a Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu ”Diyalog ve Hoşgörü” ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet GÖRMEZ ”Osmanlı Döneminde, Münhasıran Fatih Sultan Mehmet Döneminde Dinî Hoşgörü” başlıklı tebliğlerle katıldılar.

24 Mayıs 2004 – UNESCO Milli Komitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen ”Altın Köprüde Birlikte Yaşamak” konulu toplantıya katılarak ”Barış İçinde Birlikte Yaşamak” başlıklı bir konuşma yaptı.

18-22 Haziran 2004 – Almanya’da düzenlenen ”Avrupa İle Dini Diyalog-Kalıcı Bir Barışın Temeli” konulu konferansa katılmak ve çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere beraberinde bir heyetle anılan ülkeye resmi bir seyahat gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu konferansta ”Ortak Değerlerde Buluşmanın İmkânı” başlıklı bir tebliğ sundu.

3 Temmuz 2004 – Almanya’da Düzenlenen ”Türk ve Alman Perspektifinde Din ve Modern Toplum” konulu sempozyuma ”Türkiye ve Almanya’da Devlet ve Dinin Örgütlenmesi” konulu oturuma ”İslâm ve Din Hürriyeti: Türkiye Deneyimi ve Diyanet İşleri Başkanlığının Vizyonu” başlıklı bir tebliğ gönderdi.

22 Kasım 2004 – Konrad Adenauer Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen ”Türkiye’de İslam ve Modern Toplum” konulu uluslar arası konferansa katılarak ”Dini Yenileşme ve Modern Hayat” konulu bir konuşma yaptı.

08-10 Mart 2005 Konrad Adenauer Vakfınca Berlin’de düzenlenen, ”Din ve Modern Toplum-Türkiye’de Din Özgürlüğü” konulu konferansa beraberinde bir heyetle katıldı.

11-15 Nisan 2005 – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu; Saint Louis Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Chicago Üniversitesinin davetlisi olarak konferanslar vermek ve temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. 11 Nisan 2005 tarihinde Saint Louis Üniversitesi’nde; ”İslam and Demokrasi in Turkey-Türkiye’de İslâm ve Demokrasi” konulu bir konferans verdi, 12 Nisan 2005’te Washington Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerden oluşan katılımcılara ”Religion and State: The Turkish Experience-Din ve Devlet: Türkiye Tecrübesi”, 13 Nisan 2005 tarihinde de Chicago Üniversitesi’nde ”State and Religion in Turkey-Türkiye’de Devlet ve Din” konulu birer konuşma yaptı.

17-20 Nisan 2005 Mısır Evkaf Bakanlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve ”İslam Medeniyeti’nin İnsanî Boyutu” konusuyla bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Sempozyuma katılan Başkan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ”Dini Çoğulculuk ve Farklılıklarla Birlikte Yaşama” konulu bir tebliğ sundu.

Şubat 2006’da Alanya’daki Protestan Kilisesi’nin açılışına da onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, evli ve üç çocuk babası.