Bayrak; devletlerin ve milletlerin ayırt edici simgesi, bağımsızlıklarının temsilcisidir.

Belirli renk ve şekillerden meydana gelen, belirli ölçülere göre kumaş üzerine yapılan ulusal alamete “bayrak” denir.

Bir örgütün işareti olan, ya da sadece herhangi bir işaret olarak kullanılan kumaş parçalarına da “bayrak” denir.

Dilimizdeki “bayrak” sözü eskiden kullanılan “batrak” kelimesinden gelmiştir.

Divan-u lügat-it Türk’te bu kelime “ucuna bir ipek parçası takılan mızrak” olarak açıklanmıştır.

Bayrağın ilk türleri, eski milletlerin, özellikle ordu birliklerinde kullandıkları alemlerdir.

Bayraklardaki şekiller ve renkler, genellikle o devletin ve ulusun tarihinde övündüğü bir olaya, bir efsaneye dayanır.

Bayrak, devlet egemenliğini, bağımsızlığını şerefini temsil ettiğinden, bayrağsaygı, o devlet vatandaşları ve o ülkede bulunan yabancılar için bir ödevdir.

Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar Bayraklar