Yaklaşık 65 milyon yıl önce çiçekli bitkilerin birdenbire dünyayı dolduruvermesi, evrim kuramcısı Darwin’i epeyi bir şaşırtmış. O zamandan bu yana da evrimci biyologlar, bu soruya doyurucu bir karşılık bulmakta zorlanmılar. Ancak Çin’de ortaya çıkan bir fosil, çiçekli bitkilerin nerede ortaya çıktığı sorusuna yanıt getirir görünüyor: Göllerden. Çok iyi korunmuş durumda bunulan 125 milyon yıllık fosil, çiçekli bitkilerin atalarının, sucul, yosunumsu otlar olduğunu gösteriyor.

Daha önceleri de paleontologlar, angiosperm denen çiçekli bitkilerin alt şubesini, manolya ağacını andıran türden sert gövdeli bitkilerden kök aldığını düşünüyorlardı. Bununda nedeni, angiospermlerin en yakın akrabalarının köknar gibi odunlu bitkiler olmaları. Oysa Çin ve Amerikalı araştırmacıların, Kuzey Çin’deki Liaonin eyaletinde bir göl tortullarında buldukları Archaefructus Sinensis fosili, otsu özelliklerine karşın bitkilerikine benzer özellikleri de açık biçimde taşıyor. Dişi üreme organı olan karpel, içi tohum dolu ve kapalı bir biçimde görülüyor; anter denen erkeklik organları da, tıpkı çiçeklerde olduğu gibi hemen altta yer alıyor.

Aynı kaya tiplerinde balık örneklerine de rastlanıyor olması, ayrıca bitkinin narin yapıdaki sapları ve bitkiyi su yüzünden tutmaya yarıyor olabilecek balon benzeri yapılar, söz konusu bitkinin yaşam alanının göller olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Araştırmacılara göre fosil, çiçekli bitkilerin geçmişi konusunda da ilginç ip uçları veriyor. Örneğin, çiçekli bitkilerin bir zamanlar erkeklik ve dişilik organlarını ayrı sürgünler üzerinde geliştirdiklrei, ancak bu sürgünlerin boyu evrim sürecinde giderek kısaldıkça erkek ve dişi organların, günümüzdeki çiçeklerde görüldüğü gibi birbirlerine yaklaştıkları anlaşılıyor.

Çiçekli Bitkilerin Atası Çiçekli Bitkilerin Atası Çiçekli Bitkilerin Atası Çiçekli Bitkilerin Atası Çiçekli Bitkilerin Atası Çiçekli Bitkilerin Atası