Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul’da doğmuştvat” manası ise; Ceyhan nehrinin eski ismidir. Annesi Nimet hanım, Babası İhsan Yarsuvat’dur. Baba İhsan bey Adana Ceyhan’dan İstanbul’a göç etmiştir. Erdem adında abisi ve Hüseyin Derin Yarsuvat ile Ali adında 2 kardeşi vardı. Babası Hüseyin Bey de ünlü bir avukattı. Sadece babası değil annesi kardeşleri yeğenleri ailede herkes avukattır.

Babası İhsan Yarsuvat’ın uluslararası üne kavuşması Neboland davasıyla olur. 1951’de meydana gelen olayda İsveç bandralı Neboland şilebi ile Dumlupınar Denizaltısı Çanakkale’de çarpışır, denizaltı batar ve 81 askerimiz şehit olur. Şilep kaptanı Oscar Lorentzon’u İhsan bey savunur. Türkiye’de 5 yıl süren davanın bir benzeri de İsveç’te yapılır ve 45 dakika sürer. İsveç Kralı şehit ailelere eşit miktarda dağıtılmak üzere tazminat verir, ancak Türk yetkilileri bunu rütbeye göre dağıtırlar.

1948 -1957 yılları arasında Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1961 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistan olarak işe başladı. Aynı yıl 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisan eğitimine başladı ve 1964 yılında Belçika’ya giderek Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsünde devam etmiş, 1966 yılında da Amerika’da Princeton Üniversitesinde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini bitirdi ve “hukuk doktoru” ünvanını aldı. 1971 yılında ise aynı Üniversitede- Princeton Üniversitesinde “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek “doçentlik” payesine yükseltilmiştir.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı profesörlük tezi ile profesör yapılmıştır.

1967 yılında Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre’de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürmüştür.

1971-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesindeki görevi süresince Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler vermiştir. Verdiği dersler arasında, kriminoloji, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır.

1983 ve 1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders vermiştir. 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlamış, 2008 yılına kadar kesintisiz, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu Üniversitede sürdürmüştür.

Profesör Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu’nda üyelik yapmıştır. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi’nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi’ne seçilmiş ve bu komitenin 4 yıl üyeliğini yapmıştır.

Akademik çalışmaları yanında Duygun Yarsuvat idari görevler de yüklenmiş, 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

1997 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Profesör Yarsuvat, 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne Rektör seçilmiştir ve 2008 yılına kadar bu görevi yapmıştır.

Profesör Yarsuvat, Türk Ceza Hukuku Derneği’nde kurucu üye; Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nde ise Yönetim Kurulu üyesi görevleri de yaptı. Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı olarak görev yaptı.

Profesör Yarsuvat, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde e ceza hukuku dersleri verdi.

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat’ın birden fazla bilimsel kitabı, Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

“Association Internationale des Criminologues de Langue Française”, “Association International de Droit Penal (AIDP)”, “Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire”, Türk Ceza Hukuku Derneği isimli kuruluşların üyesi bulunmaktadır.

Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapan Profesör Yarsuvat, 1994 yılından sonra da “Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat” ünvanlı Hukuk Bürosu’nda avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

Ayrıca 2010 yılı sonu itibariyle İstanbul Barosu’nca Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Profesör Yarsuvat, halen Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hukuk Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir.

25 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan Galatasaray olağanüstü kongresinde başkan adayı olma kararı aldı. 25 Ekim 2014 tarihinde Galatasaray Lisesi’nde yapılan olağanüstü kongredeki seçimde rakibi Alp Yalman’ı 211 oy farkla geçerek Galatasaray’ın 35. başkanı oldu.

Duygun Yarsuvat evlidir ve 3 çocuğu vardır.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat’ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray’ın 36. Başkanı olarak seçildi.