Çiçek hastalığı aşısını bulan doktor.

Anthony Edward Jenner, 17 Mayıs 1749 da İngiltere’nin Gloucestershire ilindeki küçük Berkeley kasabasında bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere’de Gloucestershire’da bir operatörün yanında uzun süre çıraklık yapmış daha sonra tıp öğrenimini geliştirmek için 21 yaşındayken Londra’ya gitmiş ve orada ünlü İngiliz cerrah John Hunter’in öğrencisi olmuştur. 1773’te tıp diploma¬sını alınca da doktor olarak çalışmak üzere Berkeley’e döndü. İngiliz doktor Edward Jenner, insanlığı çiçek hastalığı gibi çok bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktan kurtaran kişi olarak tanınır.

Hocasının tavsiyesiyle 1775 yılında, o dönemlerdeki en yaygın ve can alan hastalık olan çiçek hastalara başlamıştır. Araştırmaları sonucu çiçek hastalığına aşı bulan Jenner aynı yıl köyünde baş gösteren çiçek hastalığı salgını karşısında çocuklar üzerinde aşısını denemiş ve olumlu sonuçlar aldığını ispat etmiştir.

Daha sonra 1796′da buluşu ile ilgili ayrıntılı bir rapor yayımlamış ve buluşu gerek Avrupa’da gerek ise Birleşik Amerika’da ilgiyle karşılanmış ve benimsenmişse de dönemim tıp bilginleri aşıya karşı çıkmışlardır. Fakat elde edilen sonuçların başarısı sebebi ile 1870 yılına gelindiğinde binlerce insan aşılanmıştır. Daha sonraki yıllarda çiçek aşısı İngiltere’nin dışında da yaygınlaşmış, bugün ise tüm dünyada kullanılmaktadır. ve nihayet 1970’lerin sonların¬da bu ürkütücü hastalık tümüyle yeryüzünden silindi.

Rus çarından Napolyon Bonapart’a kadar birçok devlet başkanından ve İngiliz Parlamentosu’ndan büyük ödüller aldı. Ama hiçbir zaman Berkeley’den ayrılmadı ve 26 Ocak 1823 tarihinde ölün¬ceye kadar orada doktorluk yapmayı sür¬dürdü.