Elvin Ağayev, (Elvin Aghayev) 1987 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. Üniversiteye kad yaptı. 2004 yılında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Genel Ekonomi Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 2008 yılında bitirdi. Üniversite eğitimini Azerbaycan’da tamamladıktan sonra Türkiye’ye taşındı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Political Scienceand International Relations bölümünde yüksek lisans (Master) çalışması yaptı.

2012 yılında Elvin Ağayev’in Yrd.Doç. Dr. Filiz Katman ile birlikte ‘Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihi Bağları ve Bugünü’ ismindünyanın birçok siyasi bilim dergilerinde yayınlanmış ve bu makale ayrıca ABD’nin Kentucky şehrinde yerleşen Kentucky Üniversitesi’nin Lisans Araştırma Ulusal Konferansı tarafından kullanılmıştır. Ayrıca Ağayev’in, ‘Geçmişten bugüne Almanya-Türkiye ilişkileri’ konusunu içeren bilimsel makalesi Stuttgart’ta düzenlenen Uluslararası Akademik Konferans’ta yayınlamıştır.

2012 yılında Australian Societyfor Commerce Industry Engineering tarafından siyasi araştırmalar alanında aktif katkılarından dolayı Ağayev, World ScientistIndex’de (Dünya Bilimadamları İndeksi) yer almıştır. Ağayev aynı zamanda ABD’nin Utah şehrinde yerleşen Utah Üniversitesi’nin kurduğu siyaset bilimi dalında uluslararası hakemli bilim dergisi olan PoliticalResearchQuarterly dergisinin hakem-editörlerinden bir tanesidir.

Elvin Ağayev, Türkiye’de akademisyenliğinin yanı sıra, ifade özgürlüğü savunucusu olarak bazı insan hakları örgütlerinde gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur.

2013 yılından itibaren merkezi Washington’da yerleşen TheIndependent International Political Research Center’de (Bağımsız Uluslararası Siyasi Araştırmalar Merkezi) siyasetin farklı alanlarında araştırmacı olarak çalışan Ağayev, İngilizce, Rusça ve Arapça bilmektedir.