Ahmet Yesevi Kimdir?

Ahmet Yesevi Kimdir?

Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ve şairidir. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının önderidir. Ahmet Yesevi,