Bekir Sami Kunduh Facebook Hesabı


Bekir Sami Kunduh Kimdir?

Bekir Sami Kunduh Kimdir?

Heyet-i Temsiliye, Meclis-i Mebusan ve T.B.M.M.’de önemli pozisyonlarda görev almış olan Türk diplomat ve bakan. T.B.M.M.’nin ilk Dışişleri Bakanı olan Kunduh, ayrıca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın..
Biyografi31 Ocak 2016