Beril Dedeoğlu Kimdir?

Beril Dedeoğlu Kimdir?

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Özellikle Avrupa Birliği