Eyüp Sultan olarak anılan Sahabe’den biridir. İslam peygamberi Hz. Muhammed’i Mekke’den Medine’ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabidir.

Eyüp Sultan, Ebu Eyyûb el-Ensarî, esas adı; Halid Bin Zeyd’dir. Medine’de doğmuştur.

İslam peygamberi Hz. Muhammed’i Mekke’den Medine’ye 622 yılında göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabidir. Eyüp Sultan, İslâm ordularında yer aldı ve birçok savaşta yer aldı.

Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde onunla birlikte Hâricilere karşı savaşmıştır. Hz. Ali’nin Medine’deki kaymakamı Eyüp Sultan’ın Halid ve Muhammed adlı iki oğlu, Umre adında bir kızı vardı.

Eyüp Sultan, 77 yaşında, 669 yılında yapılan İstanbul kuşatması sıraüştür. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine gömüldüğüne dair bir rivayet vardır. Anlatıya göre daha sonra 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi sırasında; Akşemseddin manevi keşif yoluyla mezarını bulur. Şu anda onun adına bir türbe, kendi adı ile anılan Eyüp semtinde ve kendi adı verilen Eyüp Sultan Camii’si de bulunmaktadır.

Ziyaret etmek için belirli gün ve saati bulunmayan Eyüp Sultan’ı isteyen istediği zaman ziyaret edebilir. Ancak, Cuma günleri, kadir ve arife gün ve geceleri ziyaretçiler artar.