Psikopat

Psikopat

Aynı zamanda sosyopati ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak da bilinir. Psikopati, yalan söyleme, başkalarını sömürme, başı

Ocean On Enceladus

Ocean On Enceladus

Researchers at NASA have confirmed the existence of a subsurface global ocean on Saturn’s moon Enceladus. This conclusion was