Rakı sözcüğü bir görüşe göre Razaki cinsi üzümden, başka bir görüşe göre ise, Doğu Akdeniz’de hurma kökünden elde edilen “arak”tan gelmektedir. Bir yoruma göre, rakının adı iri, uzun taneli ve kalın kabuklu Razaki üzümüne dayandırılmaktadır. Bu ihtimale göre Razaki üzümünden yapılmış olan anasonlu içkiye rakı denmiş.

Razaki sözcüğü ile rakı sözcüğünün telaffuz bakımından benzerlik göstermesi ve rakının bir Türk içkisi olarak tanımlanması, rakı sözcüğünün bu üzüm cinsinden geldiği ihtimalini ortaya koyuyor. Diğer yandan Irak’taki Türkmenler tarafından üretilip komşu ülkelere yayılmış olan ve bu nedenle de “Irak’tan gelmiş” anlamında “Iraki” sözcüğünden gelmiş olabileceğini düşünenler de var. Bu iddiayı destekleyecek veri ise, hala Kerkük Bölgesi’nde kuru üzümden elde edilen ve anasonla aromalandırılan içkiye “Arak” denmesidir. Orta Asya’daki Türk boylarının kımızı damıtarak yaptıkları ve bugün de “Arika” adını verdikleri içki ise rakıya en çok benzeyeni. Yine Arapça “terlemiş” anlamındaki “arak” sözcüğünün de önemi büyük. Bazı araştırmacılara göre, arak ter damlası demek, damıtılma, distile edilme anlamı çıkıyor ve rakı araktan geliyor.

Rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği neredeyse tüm dünya ülkelerince kabul edilmektedir.

Rakının ilk kez nerede kimler tarafında üretildiği kesin olarak belgelerle belirlenememiştir. Ancak rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği neredeyse tüm dünya ülkelerince kabul edilmektedir. Hemen hemen tüm ansiklopedilerde rakının bir Türk içkisi olduğu belirtilir. Türk rakısı zamanla Osmanlı topraklarında yaşayan insanların da damak zevki ile bugünkü karakteristik özelliklerine ulaştırılmış ve üretimi tekelleştirilmiştir. Türk rakısının bugünkü özellikleri ne Yunan rakısı Ouzo ne de Doğu içkisi olan Arak’ta bulunabilir.5.yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu’nda rakı benzeri bir içkinin varlığı tespit edilmiştir. 11.yüzyılda Türkler tarafından öğrenilerek daha çok Bektaşi kökenli kişilerce Anadolu ve Rumeli’ye getirilmiştir. Osmanlı döneminde de yasaklanmamıştır.

Rakı 19. yüzyılda gayrimüslim topluluğun severek içtiği ve Müslümanların işletme sahibi olması yasak olmasına karşın gayrimüslim milletin çalıştırdığı taverna ve meyhanelerde içilen bir içki idi. Ouzo şişelerin arkasındaki tarihçede 19. yüzyılda İstanbul’da bulunup içildiğine dair kayıtları bulunmaktadır. Keza bugün tüm dünyada satışı Turkish Raki (Türk Rakısı) olarak yapılmaktadır. Bugün rakı üretiminde Türkiye ilk sıradadır. Almanya, Amerika ve Çin başta olmak üzere onlarca ülkeye ihraç edilmektedir.Rakının bu kadar uzun bir zamandır Türk topraklarında olması, tabiatıyla rakının bir kültür haline gelmesini sağlamıştır.

Rakı'nın Tarihi? Rakı Nedir? Rakı'nın Tarihi? Rakı Nedir? Rakı'nın Tarihi? Rakı Nedir?