Viskinin anavatanı olma iddiası İrlandalılar ile İskoçlar arasında hayli hararetli bir tartışma olmaya devam etmektedir. Bu tartışmayı çözüme ulaştırmak pek mümkün gözükmese de, birkaç tarihi veriyi aktarmakta fayda var.

Çeşitli bitki ve tahılları damıtma tekniği viski ve diğer alkollü içkileri üretmek üzere kullanılmadan önce, şifalı sıvılar elde etmek üzere daha çok tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Bu yöntemin Britanya’ya gelmesi ise 5.yy’da İrlandalı Aziz Patrik’in İspanya ve Fransa’da bu teknikleri öğrenmesiyle olmuştur.

Viskinin etimolojisinin kökeninde ise, hem İskoç hem de İrlandalıların o dönemlerde konuştukları “gaelic” dilinde hayat suyu anlamına gelen usquebaugh kelimesi vardır.
Viskiyle ilgili ilk yazılı kayıtlar iki kaynakta bulunur. Bunlardan ilki, İrlanda tarihinin kayıtları olarak kabul edilen Annals of Clonmacnoise’dedir. 1405 tarihli bu kayıtta, bir klan şefinin hayat suyundan çok içtiği için öldüğü yazılmıştır. Diğer kayıt ise İskoç Krallığının mali kayıtlarının tutulduğu Exchequer Rolls’da yer alır. 1494 yılında tutulmuş kayıtta “Eight bolls of malt to Friar John Cor wherewith to make aqua vitae” şeklinde görülen ifade “Hayat suyu yapması için Peder John Cor’a sekiz boll malt verin” anlamına gelir. Belirtilen miktar yaklaşık 1500 şişe viski yapmaya yettiği için, bu kayıt o dönemde İskoçya’da viski üretiminin oldukça ilerlemiş olduğuna dair bir kanıt olarak kabul edilir.

Viskinin tüm dünyaya yayılmasını sağlayan gelişme ise 1830’larda sürekli damıtım yönteminin bulunmasıyla “grain whisky” üretimine başlanması olmuştur. Arpa dışındaki tahılların da kullanımına imkân veren bu yöntemle elde edilen viskiler malt viskilere göre daha düşük kalitede olsalar da, bu yöntem daha hızlı ve daha ucuza üretim yapılmasını sağlayarak viskinin dünya pazarlarında dolaşımının en önemli sebeplerinden biri olmuştur.

Viski nedir? Viskinin Tarihi? Viski nedir? Viskinin Tarihi? Viski nedir? Viskinin Tarihi? Viski nedir? Viskinin Tarihi?